ბანერი

საფარები

  • საიზოლაციო ააა გაყვითლების საწინააღმდეგო საინჟინრო პლასტმასისთვის

    საფარები
    გაყვითლების საწინააღმდეგო საინჟინრო პლასტმასისთვის

    გარდა ფოტოოქსიდაციისა, საფარის წარმომქმნელი ფისი შეიძლება დაიშალოს ჰიდროლიზით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საფარის ტემპერატურა იზრდება მზის მაღალი შუქის ქვეშ.ამ პირობებში, შთანთქმის წყლის მოლეკულებს საფარში შეუძლიათ შეუტიონ კოვალენტურ ობლიგაციებს ფისში და გაწყვიტონ პოლიმერული ჯაჭვები, რის შედეგადაც მოლეკულური წონა უფრო დაბალია.პოლიესტერი და ალკიდის ფისები უფრო მგრძნობიარეა ამ ეფექტის მიმართ, ვიდრე პოლიურეთანი და ეპოქსიდები.