ბანერი

პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი

  • ZJ5575

    ZJ5575

    შესავალი CAS ნომერი: 2122-49-8 ქიმიური დასახელება: ტრი-(4-ჰიდროქსი-TEMPO) ფოსფიტი სტრუქტურა:ZJ5575 არის ახალი ტიპის მაღალი ეფექტურობის ინჰიბიტორი.შესრულების უპირატესობები ZJ5575-ის კოპოლიმერიზაციის წინააღმდეგობა უკეთესია, ვიდრე ფენოლური, არომატული ამინების, ეთერების, ქინონების და ნიტრო ნაერთების წინააღმდეგობა.შემოთავაზებული აპლიკაციები ZJ5575 შესაფერისია ოლეფინისა და უჯერი მონომერის თვითპოლიმერიზაციის თავიდან ასაცილებლად წარმოების, გამოყოფის, გადამუშავების, შენახვისა და ტრანსპორტირების პროცესში...